English version - Nederlandse versie

Toernooi op 27 november in Stekene
Tournament on 27 November in Stekene

Published: 2016-10-24

Het blijft toernooien regenen... Voor de liefhebbers is er op 27 november eentje dat doorgaat in Stekene (Nieuwstraat 60d - 9190 Stekene).
Zoals gewoonlijk 's morgens heren en dames dubbel, 's middags gaan de gemengde teams van start.
Meer info + inschrijven: http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/tournament.aspx?id=3A7192DD-784C-423A-A3F5-67B621FD7086 of http://site.bcstekene.be/kalender/recreantentornooi-1


And the tournaments keep on coming. For all you enthusiasts the next one is set on November 27 in Stekene (Nieuwstraat 60d - 9190 Stekene).
As usual the men's and ladies' doubles take place in the morning, all mixed doubles matches will be played in the afternoon.
More info + subscribing: http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/tournament.aspx?id=3A7192DD-784C-423A-A3F5-67B621FD7086 or http://site.bcstekene.be/kalender/recreantentornooi-1

Toernooi op 20 november in De Pinte
Tournament on 20 November in De Pinte

Published: 2016-10-21

Voor de competitiebeesten onder ons, maar ook voor zij die gewoon eens wat speel- en toernooi-ervaring willen opdoen.
Dit toernooi gaat door op 20 november in sporthal OCP in De Pinte. Zoals gewoonlijk gaan 's morgens de Heren en Dames Dubbel wedstrijden door, en vanaf 13u30 starten de Gemengd Dubbel wedstrijden. Vorig jaar hebben we hier ook aan deelgenomen, dus we rekenen ook dit jaar op zoveel mogelijk DoubleTroublers. Inschrijven kan tot 16 november (mogelijks vroeger afgesloten indien volzet).

Meer info / inschrijvingen: www.badmintonclublatemdepinte.be/

-----------------------------------------------------------------------------------------

For all our competition animals, but also for those who like to play against new opponents and get some tournament experience.
This tournament takes place on 20 November in the OCP sports hall in De Pinte. As usual, the Men's and Ladies' doubles play in the morning, from 13h30 it's time for the mixed doubles.
We took part last year, so we're hoping for as many DoubleTrouble players as possible. Subscribing is possible until 16 November, but can be closed early when fully booked.

More info / subscriptions: www.badmintonclublatemdepinte.be/

foto

Toetreding Badminton Vlaanderen
Accession Badminton Vlaanderen

Published: 2016-10-10

Inhoud

 • nieuwe regels n.a.v. lidmaatschap Badminton Vlaanderen


Onze club wordt (een beetje) volwassen. Lees zeker het bericht hieronder, het is van belang voor jullie allemaal.

We zijn vanaf heden aangesloten bij Badminton Vlaanderen, het overkoepelend orgaan voor alle officiële badmintonclubs in Vlaanderen ! Dit brengt een aantal wijzigingen, enkele plichten, maar vooral voordelen met zich mee. Hieronder volgen de voornaamste.

 • als club kunnen we voor onze leden 5 keer per jaar een training organiseren van 1 uur waarvoor we een officiële trainer ter beschikking krijgen. We laten jullie heel binnenkort weten hoe we die trainingen gaan invullen, en jullie kunnen dan inschrijven voor elke training die je wil volgen. Let wel: het aantal inschrijvingen is beperkt, dus wacht niet te lang ! De eerste trainingen gaan normaal gezien nog dit jaar door, dus hou onze site (en jullie mailbox) in de gaten..
 • elk lid van de club is verzekerd voor alle badmintonactiviteiten, dus zowel gewone speelavonden als toernooien. Dit was totnutoe niet het geval voor onze non-Volvo leden, maar ook voor Volvo-leden kan dit een meerwaarde zijn.
 • clubleden hebben toegang tot interclubwedstrijden, toernooien, recreantenontmoetingen, sportkampen...
 • Badminton Vlaanderen houdt jaarlijks een verkoopactie specifiek gericht naar recreanten. Dit kunnen bvb. kwalitatieve rackets zijn die tegen verminderde prijs worden aangeboden.
 • men kan deelnemen aan cursussen, stages, trainingen... georganiseerd door Badminton Vlaanderen.

Badminton Vlaanderen heeft uiteraard ook een aantal voorwaarden naar onze club toe. Dat verplicht ons er toe om vanaf nu niet meer met beurtenkaarten te werken. Ben (of word) je dus lid, dan betaal je vanaf nu jaarlijks als Volvo-werknemer 30€, als niet-Volvo-werknemer 45€. Daarvoor mag je zowel op woensdag als donderdag spelen van 18u00-20u00, maar ook alle andere speeldagen mochten die er in de toekomst bijkomen. Tijdens de zomermaanden spelen we trouwens gewoon verder. En je geniet uiteraard van alle hogervermelde voordelen.

Naast die voordelen kan je sowieso een terugbetaling verkrijgen van je ziekenfonds, dewelke meestal 15€ bedraagt. Het formulier hiervoor vind je op onze site. Staat je ziekenfonds er niet bij, contacteer dan (iemand van) het bestuur.

Wat vragen we van jullie ?

Een mailtje naar bestuur@doubletrouble.be met de melding of je al dan niet lid wenst te blijven.

 1. Indien je "Ja" antwoordt en je hebt nog niet betaald, gelieve dan 30€ of 45€ (naargelang Volvo-werknemer of niet) over te schrijven op rekening BE35 7506 5821 0537 (BIC AXABBE22) op naam van Lindsay Peers.
 2. Indien je "Neen" antwoordt dan deactiveren we je userID en maak je geen deel meer uit van de leukste badmintonsportclub van het land :-) Zouden de kriebels ooit terug komen, dan ben je in alle geval heel welkom !
 3. Indien je reeds lid bent van een andere club die aangesloten is bij Badminton Vlaanderen, laat ons dit ook zeker weten. Men kan maar lid zijn van 1 aangesloten club, in dat geval zullen wij je account ook op non-actief zetten.

Sportieve groeten,
het DT-bestuur


Content

 • new rules due to membership Badminton Vlaanderen


Our club is growing up (a bit). Be sure to read this news item, it is important to ALL our members.

We have currently joined Badminton Vlaanderen, which is the overall body for all offical badminton clubs in Flanders ! This brings about several changes to our club, some duties, some advantages. Here are the most important ones for our members.

 • our club can organise 5 training sessions per year for which we get a qualified trainer from Badminton Vlaanderen. We will let you know soon more about this, and you'll have to subscribe for any training you would like to follow. Please note that the number of seats is limited, so don't wait too long. The trainings will be held this year, so keep an eye on our site (and your mailbox.
 • each member of our club will be fully covered for any sports accidents. This covers all recreational activities, but also tournaments. So far, this was only the case for our Volvo employees, but now also non-Volvo people can break a leg (just kidding !).
 • club members have access to interclub games, tournaments, recreational meetings, sports camps...
 • Badminton Vlaanderen organises a yearly sale specifically for recreational players. This might e.g. be high-quality rackets which are sold at lower, affordable prices.
 • club members can attend courses, trainings... organised by Badminton Vlaanderen.

Badminton Vlaanderen has some conditions they set towards any club. This forces us to stop working with our pay-per-play cards (beurtenkaart). So if you already are (or will become) a member of DT, you will be asked to pay 30€ as Volvo employee or 45€ as non-Volvo employee for a one-year membership. This allows you to play both on Wednesdays and Thursdays between 18h00-20h00, as well as any extra days should these be added. Also, we keep on playing during summer holidays. And you enjoy all benefits as described earlier.

Furthermore, it is also possible to get a reimbursement from your health insurance (ziekenfonds), which usually amounts to 15€. The application form is available on our site. If your insurance company isn't listed, contact someone from the DT-board.

What would we like you to do ?

Please send a mail to bestuur@doubletrouble.be and tell us if you would like to remain a member.

 1. If your answer is "Yes" and you haven't paid for your membership, please transfer 30€ or 45€ (depending on the fact if you're a Volvo employee or not) to the account BE35 7506 5821 0537 (BIC AXABBE22) in the name of Lindsay Peers.
 2. If your answer is "No", we will deactivate your account from our member list and you will no longer be part of the best badminton sports club in Belgium :-) Should you ever feel the urge to join us again, you will still be more than welcome !
 3. If you're already in a club which is also member of Badminton Vlaanderen, make sure to let us know. You can only be member of 1 official club, so in that case we will deactivate your account with us.

the DT board

Double Trouble is de naam van de badmintonploeg van Volvo Group Belgium in Oostakker. Naar aanleiding van de sportdag in oktober 2010 sloegen enkele werknemers de handen in elkaar en beslisten om een heuse badmintonclub op te richten. Op die manier konden de liefhebbers binnen Volvo op regelmatige basis een pluimpje slaan onder elkaar.

Het idee nam vorm aan en eind oktober werd gestart met een wekelijks speeluurtje. Aanvankelijk ging dit door in Lokeren, maar de locatie was niet ideaal, en in december werd er verhuisd naar Lochristi (sportclub Catalpa). Sedert 1 augustus 2014 werd een speelavond toegevoegd in S&R Rozebroeken te Sint-Amandsberg. En sedert augustus 2015 hebben we Catalpa verlaten en spelen nu op donderdag in sporthal Wolfput te Oostakker. Op beide locaties wordt er gespeeld tussen 18u00 en 20u00.

De club werd officieel erkend door Volvo op 1 januari 2011, waardoor we nu als volwaardige Volvo vriendenkringclub door het leven gaan.

ID card MyDT

My DoubleTrouble

Als je inlogt in MyDoubleTrouble, kan je je eigen gegevens aanpassen (naam, emailadres, tel.nr). Maar je kan ook je abonnement controleren of, als je met een beurtenkaart werkt, het aantal resterende beurten controleren.

Ga nu naar MyDT en log in met je userID en wachtwoord. Als je dat niet meer zou weten, kan je ten allen tijde je wachtwoord opvragen.

 

Wolfput
(Oostakker)

Wolfput

Elke donderdag spelen we van 18u00 tot 20u00 in sporthal Wolfput te Oostakker.

Meer info

Rozebroeken
(S.-Amandsberg)

Elke woensdag spelen we van 18u00 tot 20u00 in S&R Rozebroeken te Sint-Amandsberg.

Meer info

The Collective
(De Pinte)

The Collective

Voor de hosting, domeinnaam en ontwerp van de site zorgt The Collective.

Meer info