News item detail

Toetreding Badminton Vlaanderen   (2016-10-10)

Onze club wordt (een beetje) volwassen. Lees zeker het bericht hieronder, het is van belang voor jullie allemaal.

We zijn vanaf heden aangesloten bij Badminton Vlaanderen, het overkoepelend orgaan voor alle officiële badmintonclubs in Vlaanderen ! Dit brengt een aantal wijzigingen, enkele plichten, maar vooral voordelen met zich mee. Hieronder volgen de voornaamste.

  • als club kunnen we voor onze leden 5 keer per jaar een training organiseren van 1 uur waarvoor we een officiële trainer ter beschikking krijgen. We laten jullie heel binnenkort weten hoe we die trainingen gaan invullen, en jullie kunnen dan inschrijven voor elke training die je wil volgen. Let wel: het aantal inschrijvingen is beperkt, dus wacht niet te lang ! De eerste trainingen gaan normaal gezien nog dit jaar door, dus hou onze site (en jullie mailbox) in de gaten..
  • elk lid van de club is verzekerd voor alle badmintonactiviteiten, dus zowel gewone speelavonden als toernooien. Dit was totnutoe niet het geval voor onze non-Volvo leden, maar ook voor Volvo-leden kan dit een meerwaarde zijn.
  • clubleden hebben toegang tot interclubwedstrijden, toernooien, recreantenontmoetingen, sportkampen...
  • Badminton Vlaanderen houdt jaarlijks een verkoopactie specifiek gericht naar recreanten. Dit kunnen bvb. kwalitatieve rackets zijn die tegen verminderde prijs worden aangeboden.
  • men kan deelnemen aan cursussen, stages, trainingen... georganiseerd door Badminton Vlaanderen.

Badminton Vlaanderen heeft uiteraard ook een aantal voorwaarden naar onze club toe. Dat verplicht ons er toe om vanaf nu niet meer met beurtenkaarten te werken. Ben (of word) je dus lid, dan betaal je vanaf nu jaarlijks als Volvo-werknemer 30€, als niet-Volvo-werknemer 45€. Daarvoor mag je zowel op woensdag als donderdag spelen van 18u00-20u00, maar ook alle andere speeldagen mochten die er in de toekomst bijkomen. Tijdens de zomermaanden spelen we trouwens gewoon verder. En je geniet uiteraard van alle hogervermelde voordelen.

Naast die voordelen kan je sowieso een terugbetaling verkrijgen van je ziekenfonds, dewelke meestal 15€ bedraagt. Het formulier hiervoor vind je op onze site. Staat je ziekenfonds er niet bij, contacteer dan (iemand van) het bestuur.

Wat vragen we van jullie ?

Een mailtje naar bestuur@doubletrouble.be met de melding of je al dan niet lid wenst te blijven.

  1. Indien je "Ja" antwoordt en je hebt nog niet betaald, gelieve dan 30€ of 45€ (naargelang Volvo-werknemer of niet) over te schrijven op rekening BE35 7506 5821 0537 (BIC AXABBE22) op naam van Lindsay Peers.
  2. Indien je "Neen" antwoordt dan deactiveren we je userID en maak je geen deel meer uit van de leukste badmintonsportclub van het land :-) Zouden de kriebels ooit terug komen, dan ben je in alle geval heel welkom !
  3. Indien je reeds lid bent van een andere club die aangesloten is bij Badminton Vlaanderen, laat ons dit ook zeker weten. Men kan maar lid zijn van 1 aangesloten club, in dat geval zullen wij je account ook op non-actief zetten.
Back to overview